1197 lượt xem

Trà sen tháp mười – sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2020

Sản phẩm nông nghiệp tham gia bình chọn phải là những sản phẩm tiêu biểu, thực sự đáp ứng được tiêu chí đặt ra để tôn vinh, bởi đây cũng là một cuộc cạnh tranh trên thị trường, cạnh tranh về chỗ đứng và thương hiệu.

Tiêu chí lựa chọn cơ bản đối với sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là phải được các cơ quan chức năng có thẩm quyền chứng nhận về chất lượng, có tính xã hội cao, thân thiện môi trường, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và mang tính phát triển bền vững. Theo các tiêu chí này, sản phẩm Trà Sen Tháp Mười của Cơ Sở Trà Sen Tháp Mười đã được Hội Nông dân Đồng Tháp bình chọn. Trà Sen Tháp Mười là phẩm đặc sản của Đồng Tháp và là những sản phẩm độc đáo trên thị trường, chiếm thị phần lớn tại thị trường nội địa và đã xuất khẩu sang thị trường khu vực và quốc tế.

nông nghiệp tiêu biểu
Chứng nhân nông nghiêp tiêu biểu